Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

339/STNMT-KHTC
Vv góp ý kiến với dự thảo Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Điện Biên và dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
18/04/2019
18/04/2019
Số hiệu Trích yếu