Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

123/QĐ-STNMT
Phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị bao gồm cả chi phí dự phòng dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
17/04/2019
17/04/2019
Số hiệu Trích yếu