Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

335/TB-ĐKT
V/v triển khai thực hiện kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất tại khu vực di tích đồi Độc lập xã Thanh Nưa huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Thanh tra và kiểm tra
Công văn
17/04/2019
17/04/2019
Số hiệu Trích yếu