Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

334/STNMT-TTr
V/v đề nghị xác định về nguồn gốc, thời điểm, quá trình sử dụng đối với khu đất gia đình bà Bùi Thị Nhu có đơn kiến nghị
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Thanh tra và kiểm tra
Công văn
17/04/2019
17/04/2019
Số hiệu Trích yếu