Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

122/QĐ-STNMT
Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thiết bị thuộc dự án Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu