Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

91/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp phép khai thác cát làm VLXDTT tại điểm mỏ Na Tông 1 và 2, xã na Tông huyện ĐB tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Tờ trình
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu