Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

333/STNMT-KHTC
VV đề nghị xem xét, cho ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy công trình: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu C13, phường Thanh trường, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu