Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

332/STNMT-VPĐKQSDĐ
V/v có ý kiến giải trình đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của công ty TNHH Minh Phúc Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu