Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

330/STNMT-GM
Giấy mời Phối hợp kiểm tra thực địa hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh hạng mục bổ sung thiết kế xử lý kỹ thuật và các vị trí đấu nối giao cắt ( nút giao) giữa các trục đường H7, H8 tại điểm tái định cư số 3....
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu