Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

328/STNMT-QLĐĐ
V/v thông báo kết quả xử lý các tồn tại, vướng mắc về đất đai dọc quốc lộ 279 khu vực C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
16/04/2019
16/04/2019
Số hiệu Trích yếu