Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

327/STNMT-QLĐĐ
V/v thực hiện quy hoạch chi tiết XD tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thị trấn Điện Biên Đông huyện Điện Biên Đông tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
12/04/2019
12/04/2019
Số hiệu Trích yếu