Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

325/GM-STNM
GM: Kiểm tra rà soát vị trí, ranh giới khu vực đề nghị cho chủ trương khảo sát, đề án thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ khu vực Đội 19 xã Noong Luống huyện ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
12/04/2019
12/04/2019
Số hiệu Trích yếu