Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

320/GM-STNMT
Về việc họp bàn thống nhất về phương án xử lý kiến nghị của UBND thành phố Điện Biên PHủ tại Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 25/3/2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
0
12/04/2019
12/04/2019
Số hiệu Trích yếu