Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

309/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia thẩm định sự án đầu tư trồng rừng sản xuất và xây dựng hồ chứa nước, xã Si Pa Phìn và xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Chương trình
12/04/2019
12/04/2019
Số hiệu Trích yếu