Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

308/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng của dự án Đường Tay Trang - bản Pa Thơm, huyện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
12/04/2019
12/04/2019
Số hiệu Trích yếu