Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

305/STNMT-MT
V/v góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân chia tiền thu được đối với phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Công văn
11/04/2019
11/04/2019
Số hiệu Trích yếu