Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

89/TTr-STNMT
về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà khách cựu chiến binh tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
11/04/2019
11/04/2019
Số hiệu Trích yếu