Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

67/BC-STNMT
Kết quả thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ gia đình và tổ chức khi nhà nước thu hồi đất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà khách CCB tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
11/04/2019
11/04/2019
Số hiệu Trích yếu