Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

88/TTr-STNMT
Vv phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khu GPMB xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, kh thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
10/04/2019
10/04/2019
Số hiệu Trích yếu