Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

298/STNMT-KS
V/v trả lời nội dung kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt định kỳ tháng 3 năm 2019 giữa UBND tỉnh ĐB và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
10/04/2019
10/04/2019
Số hiệu Trích yếu