Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

118/QĐ-STNMT
Quyết định phê duyệt dự toán gói thầu thuộc dự án đầu tư trang thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
09/04/2019
09/04/2019
Số hiệu Trích yếu