Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

289/KH-STNMT
Triển khai đề cương nhiệm vụ điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực trung tâm xã Tìa Dình huyện ĐBĐ tỉnh ĐB và đề xuất biện pháp phòng chống giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Kế hoạch
09/04/2019
09/04/2019
Số hiệu Trích yếu