Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

290/TB-STNMT
Thư mời tham dự chỉ định thầu gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị thuộc dự án Đầu tư thiết bị cho hệ thống quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Thông báo
09/04/2019
09/04/2019
Số hiệu Trích yếu