Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

119/QĐ-STNMT
V/v thành lập Hội đồng thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án "Khai thác cát sông Nậm Rốm làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực bản Pá Nậm, xã Pom Lót và bản U Va, thôn c3, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Quyết định
09/04/2019
09/04/2019
Số hiệu Trích yếu