Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

86/TTr-STNMT
V/v đề nghị cấp bổ sung kinh phí để thực hiện dự án hạ tầng khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Tờ trình
08/04/2019
08/04/2019
Số hiệu Trích yếu