Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

83/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Trường Trung học cơ sở xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
04/04/2019
04/04/2019
Số hiệu Trích yếu