Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

265/GM-STNMT
Giấy mời Phối hợp kiểm tra thực địa khu vực đăng ký thu hồi cát làm VLXDTT trong quá trình nạo vét lòng hồ thủy điện Nậm He
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
02/04/2019
02/04/2019
Số hiệu Trích yếu