Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

268/STNMT-KHTC
vv bổ sung thành viên tổ tư vấn giám sát dự án tại Gói thầu: Xây lắp + thiết bị ( đã bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
02/04/2019
02/04/2019
Số hiệu Trích yếu