Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

263/STNMT-BĐKH
V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo lần thứ nhất KH tổng thể và KH 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản khác
Công văn
01/04/2019
01/04/2019
Số hiệu Trích yếu