Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

103/QĐ-STNMT
QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Điều tra hiện trạng, nguyên nhân, dự báo nguy cơ sụt lún, trượt lở khu vực Trung tâm xã Tìa Dình, huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên và đề xuất biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Quyết định
01/04/2019
01/04/2019
Số hiệu Trích yếu