Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

72/TTr-STNMT
V/v đề nghị bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Sở tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Tờ trình
29/03/2019
29/03/2019
Số hiệu Trích yếu