Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

245/STNMT-QLĐĐ
Về việc tham gia ý kiến để trình UBND tỉnh cho phép gia hạn sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi thủy điện Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
29/03/2019
29/03/2019
Số hiệu Trích yếu