Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

239/TB-STNMT
V/v Giới thiệu chức danh, chữ ký, số điện thoại của Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc sở Tài nguyên và môi truòng tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Công nghệ thông tin
Thông báo
28/03/2019
28/03/2019
Số hiệu Trích yếu