Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

234/GM-STNMT
Phối hợp kiểm tra hiện trạng khu vực đăng ký khai thác đá làm VLXDTT trong diện tích dự án xây dựng công trình: Thủy điện SODIC
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Địa chất - Khoáng sản
Công văn
27/03/2019
27/03/2019
Số hiệu Trích yếu