Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

63/TTr-STNMT
Về việc cho phép Công ty TNHH Lâm My tỉnh Điện Biên thuê đất để khai thác cát lòng sông Nậm Rốm làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Noong Hẹt và xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
27/03/2019
27/03/2019
Số hiệu Trích yếu