Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

58/TTr-STNMT
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đầu tư dự án Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên, tại phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/03/2019
26/03/2019
Số hiệu Trích yếu