Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

57/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định Phương án giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi giao đất thực hiện dự án Khu dân cư mới Bom La, xã Thanh Xương huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/03/2019
26/03/2019
Số hiệu Trích yếu