Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

56/TTr-STNMT
Đề nghị thẩm định phương án giá đất thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Chợ Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/03/2019
26/03/2019
Số hiệu Trích yếu