Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

55/TTr-STNMT
Đề nghị ban hành Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu được tách thửa và mức đất xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Tờ trình
26/03/2019
26/03/2019
Số hiệu Trích yếu