Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

215/STNMT-TNN
V/v tham gia ý kiến vào 02 Dự thảo quyết định kiện toàn và quyết định ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Văn bản sở
Công văn
25/03/2019
25/03/2019
Số hiệu Trích yếu