Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

216/GM-STNMT
Họp bàn thống nhất các nội dung giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện của Công ty cổ phần vận tải ô tô Điện Biên và các đơn vị liên doanh (bãi đỗ xe tĩnh)
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Công văn
25/03/2019
25/03/2019
Số hiệu Trích yếu