Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

54/TTr-STNMT
Tờ trình về việc thẩm định thiết kế BVTC và dự toán điều chỉnh: Hạng mục bổ sung thiết kế xử lý kỹ thuật của Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn bản sở
Tờ trình
22/03/2019
22/03/2019
Số hiệu Trích yếu