Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

83/QĐ-STNMT
Quyết định về việc phê duyệt số lượng, chủng loại máy móc thiết bị và mức kinh phí mua sắm tài sản chuyên dùng cho Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
14/03/2019
14/03/2019
Số hiệu Trích yếu