Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

40/BC-STNMT
Tình hình quản lý sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và việc chuyển nhượng tài sản của Công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên tại địa bàn phường Thanh Bình, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Báo cáo
11/03/2019
11/03/2019
Số hiệu Trích yếu