Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

73/QĐ-STNMT
Huỷ phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý in, viết Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Hủy giấy chứng nhận
Quyết định
11/03/2019
11/03/2019
Số hiệu Trích yếu