Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

75/QĐ-STNMT
Quyết định về việc phê duyệt tổng dự toán gói thầu: sửa chữa và thay thế phụ tùng xe ô tô Mitsubishi- Pajero V6 biển 27N-3388
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Quyết định
11/03/2019
11/03/2019
Số hiệu Trích yếu