Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

47/TTr-STNMT
V/v thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đường dây 110kv thủy điện Long Tạo - Thủy điện Nậm Mức tại xã Pú Xi huyện Tuần Giáo, xã Nậm Nèn, Huổi Mí huyện Mường Chà tỉnh ĐB
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Môi trường
Tờ trình
06/03/2019
06/03/2019
Số hiệu Trích yếu