Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

152/STNMT-KHTC
V/v bổ sung hoàn thiện hồ sơ thẩm định Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển hạ tầng kỹ thuật đường điện khi GPMB xây dựng công trình: hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Công văn
05/03/2019
05/03/2019
Số hiệu Trích yếu