Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

71/QĐ-STNMT
V/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho UBND P Thanh Bình để XD hội trường nhà văn hóa tổ dân phố 8
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Quản lý đất đai
Quyết định
04/03/2019
04/03/2019
Số hiệu Trích yếu