Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

130/STNMT-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện điểm bản Mường Toong 10, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên theo Quyết định 79/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính Phủ đến hết năm 2018 và dự kiến nhu cầu kinh phí năm 2019
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên
Kế hoạch - Tài chính
Đính chính
27/02/2019
27/02/2019
Số hiệu Trích yếu